Sådan giver du dine ansatte en god start

At give dine nye ansatte en god start er mere end tjeklister, tykke mapper med regler og introprogrammer. Det kan lyde simpelt at give dine ansatte en god start, men ofte kræver det mere end som så. Derfor har vi lavet en mini-guide til at give dine ansatte en god start på jobbet. 🙌

Før første dag på arbejdet

Når aftalen er underskrevet og den første arbejdsdag nærmer sig, har virksomheden mulighed for at introducerer den nye medarbejer for afdelingen og forventningsafstemme arbejdsopgaverne, så medarbejderen ved hvad han eller hun går ind til – det letter også trykket på nervøsiteten hos den ansatte.

Den nyansatte er også op til første arbejdsdag mere modtagelig over for nye informationer. Brug derfor tiden til at sende velkomstmateriale, logins (e-mail mm.) og andet vigtigt information, som kan læses op på inden første arbejdsdag. Det sparer også virksomheden for at bruge tiden NÅR den ansatte er startet.

Som virksomhed skal alt det praktiske også være på plads. Det kunne være arbejdstøj, skrivebord it-udstyr, logins, stol og meget mere. Det giver også et godt førstehåndsindtryk for den nyansatte. Forbered så meget som muligt.

Den første arbejdsdag

Dette er for mange en dag med rigtig mange nye indtryk og informationer. Derfor er det vigtigt som virksomhed at sætte god tid af til at møde kollegaerne, lederne og lade den ansatte “snuse” lidt. Det er ikke den her dag, hvor den ansatte bidrager til forretningens omsætning. Giv et godt indtryk og lav en klar plan for dagen.

Eksempel på en dagsplan:

  • Morgenmad med afdelingen
  • Møde nærmeste leder(e)
  • Gennemgå vigtige informationer, rundvisning mm.
  • Fri – lad medarbejderen komme hjem og sunde sig over alle indtrykkene, så han eller hun er klar til dagen efter.

Det første måned

Efter noget tid er medarbejderen forhåbentligt faldet godt på plads, og føler sig velkommen. Det er en god ide som virksomhed at tage et møde med medarbejderen for at samle op på de første 30 dage.

  • Hvad tænker medarbejderen om de første 30 dage?
  • Føler du dig tilpas i jobbet?
  • Er der nogle ting, som vi (virksomhed) kan gøre anderledes?

Opsummering:

Forbered så meget som muligt før den ansatte kommer. Giv så meget muligt information til den ansatte inden de starter. Lad den ansatte sunde sig og reflekterer over de første par dage – det kan for mange være overvældende.

God fornøjelsen med din nye medarbejder. ⭐